top of page

Meer over onze diensten

Zit uw kapitaal ook 'vast' in voorraden en uitstaande
facturen?

Asset Based Finance

Voorraden, debiteurenvorderingen en activa investeringen hebben een belangrijk effect op het werkkapitaal van uw onderneming en daarmee op het benutten van zakelijke kansen en groeimogelijkheden.

Met Asset Based Finance gebruikt u uw debiteurenvorderingen, voorraden of bedrijfsmiddelen als onderpand om snel extra liquide middelen vrij te maken voor uw bedrijfsvoering. Hierdoor heeft u altijd werkkapitaal ter beschikking voor uitbreiding, acquisities of investeringen. Ook kunt u uw crediteuren sneller betalen en daarmee profiteren van inkoopvoordelen. Bij Asset Based Finance groeit uw kredietruimte mee met uw omzet waardoor u niet wordt gehinderd door een kredietplafond.

MSI Asset Based Finance Solutions is een onafhankelijk intermediair die u ontzorgt met oplossingen voor werkkapitaal en liquiditeit. Lees hieronder meer over de diverse oplossingen.

Inkoop

Inkoop Financiering

Bij inkoop financiering gebruikt u ingekochte goederen als de zekerheid voor uw kredietverlening. Naast behoud van werkkapitaal, is één van de grootste voordelen van deze financieringsvorm dat u uw leveranciers direct kan betalen. Daardoor is het mogelijk om betalingskortingen te bedingen en/of gebruik te maken van speciale aanbiedingen. De hoogte van de inkoop financiering kan variëren en is maximaal 80% van de inkoop waarde. Inkoopfinanciering wordt verstrekt in combinatie met een voorraad- en debiteurenfinanciering (keten-financiering).

Voorraad Financiering

Om snel te kunnen leveren heeft u voorraad nodig. Deze voorraad vertegenwoordigt vaak een substantiële financiële waarde en dat is geld wat niet beschikbaar is voor uw bedrijfsvoering. Voorraad financiering kan dan uitkomst bieden. U maakt hiermee kapitaal vrij dat vast zit in de voorraad. De hoogte is afhankelijk van de soort voorraad. Bij voorverkochte voorraden is er doorgaans een hoog percentage mogelijk (80%). Deze vorm van financiering is vaak gelinkt aan een debiteurenfinanciering.

Voorraad

Debiteuren Financiering

Uitstaande vorderingen op debiteuren leggen in algemene zin een groot beslag op uw werkkapitaal. Voorts bedingen sommige instanties (overheden) lange betaaltermijnen of wordt u hier toe gedwongen door de concurrentie. Dit betekent een enorme impact op uw liquiditeit. Immers alle kosten en lasten zijn door u al genomen. Bij een debiteuren financiering zijn uw uitstaande facturen onderpand en krijgt uw meteen betaald. Groeit de omzet, en dus uw debiteurenportefeuille, dan stijgt ook de kredietruimte. U wordt dus niet gehinderd door een krediet plafond. Op deze wijze bent u verzekerd van voldoende liquiditeit.

Debiteuren

Activa Leasing

Leasing is inmiddels een veel gebruikte oplossing voor het verkrijgen/financieren van 

duurzame bedrijfsmiddelen. Er bestaat een onderscheid tussen operational - en financial lease met elk hun specifieke eigenschappen en voordelen. Maar beide hebben het grote voordeel dat u minder kapitaal 'vast zet' in activa. En dus kan u beschikken over meer liquide middelen voor uw bedrijfsvoering. Leasing kan worden gerealiseerd voor de aanschaf van zowel nieuwe als gebruikte bedrijfsmiddelen. 

Activa

Kredietverzekering

Een kredietverzekering is een wat minder bekend, maar zeker niet minder belangrijk instrument voor wanneer u goederen of diensten op krediet levert. Het helpt u bepalen welke kredietruimte uw klant krijgt en welke betalingscondities. Het geeft inzicht in welke klanten uw grootste risico vormen. En helpt bij situaties waarbij één of meerdere klanten in moeilijkheden komen en uw rekeningen niet kunnen betalen. Onbetaalde rekeningen vormen een groot obstakel voor de activiteiten en de groei van uw onderneming. De dekking van een kredietverzekering geeft u informatie over uw klant/prospect, het incasso bij een non betaling en/of een schade-uitkering bij (vermoedelijke) insolventie. Daarnaast is een kredietverzekering in veel gevallen een belangrijk instrument (deel van de oplossing) om de financiering van uw werkkapitaal mogelijk te maken.

krediet
bottom of page